Jak praktycznie wykorzystać ChatGPT w logistyce?

Czy chatGPT odmieni supply chain?

ChatGPT i podobne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mają ogromny potencjał, aby zmienić sposób funkcjonowania łańcucha dostaw. Dzięki możliwościom przetwarzania dużych ilości danych i automatyzacji wielu procesów, narzędzia te mogą pomóc w zwiększeniu wydajności i redukcji kosztów, co przyczyni się do poprawy jakości obsługi klienta i zwiększenia zysków.

Współczesne łańcuchy dostaw są bardzo złożone i wymagają koordynacji wielu elementów, takich jak dostawcy, magazyny, transport i obsługa klienta. ChatGPT może pomóc w usprawnieniu tych procesów poprzez automatyzację wielu działań, takich jak generowanie zamówień, monitorowanie stanów magazynowych, obsługa klienta, przewidywanie popytu i zarządzanie ryzykiem.

Jednakże, ChatGPT jest narzędziem, a nie rozwiązaniem samo w sobie. Ostatecznie, to ludzie decydują o tym, jak te narzędzia są wykorzystywane i w jaki sposób są integrowane z procesami biznesowymi. Wprowadzenie ChatGPT w łańcuchu dostaw wymaga więc zarówno wiedzy technicznej, jak i biznesowej oraz odpowiedniego dostosowania strategii i procesów, aby móc czerpać z korzyści wynikających z wykorzystania tej technologii.

10 praktycznych możliwości zastosowania ChatGPT w Supply Chain

Możliwości wdrożenia i wykorzystania ChatGPT w łańuchach dostaw są bardzo różnorodne i zależne od potrzeb organizacji.

Oto przykładowe 10 obszarów gdzie możliwe jest wdrożenie AI do usprawniania operacji logistycznych.
Uwaga: na koniec podajemy 2 konkretne praktyczne wdrożenia.

 1. Obsługa klienta.
  ChatGPT może być wykorzystany do stworzenia chatbota, który obsługuje zapytania klientów dotyczące dostawy produktu, statusu zamówienia i innych pytań związanych z logistyką. To pomoże poprawić doświadczenie klienta i zmniejszyć obciążenie zespołów obsługi klienta.

 2. Prognozowanie popytu.
  ChatGPT może być wykorzystany do analizowania danych historycznych i prognozowania popytu na produkty. Ta informacja może być wykorzystana przez menedżerów łańcucha dostaw do optymalizacji poziomu zapasów, planowania harmonogramów produkcji i poprawy realizacji zamówień.

 3. Kontrola jakości.
  ChatGPT może być wykorzystany do analizowania danych produktowych i identyfikowania problemów jakościowych. To może pomóc menedżerom łańcucha dostaw wykrywać i rozwiązywać problemy jakościowe wcześniej, zmniejszając ryzyko skarg klientów i wycofania produktów.

 4. Zarządzanie dostawcami.
  ChatGPT może być wykorzystany do monitorowania wydajności dostawców i identyfikowania potencjalnych zakłóceń w łańcuchu dostaw. To może pomóc menedżerom łańcucha dostaw ograniczyć ryzyka i zapewnić terminową dostawę produktów.

 5. Optymalizacja procesów.
  ChatGPT może być wykorzystany do identyfikacji nieefektywności w procesach łańcucha dostaw i sugestii usprawnień. To może pomóc menedżerom łańcucha dostaw usprawnić procesy, zmniejszyć koszty i poprawić ogólną wydajność.

 6. Monitorowanie dostępności produktów.
  ChatGPT może być wykorzystany do monitorowania stanu zapasów produktów i automatycznego generowania zamówień, gdy poziom zapasów spadnie poniżej określonego poziomu. To może pomóc zapobiegać niedoborom i zapewnić ciągłość dostaw.

 7. Zarządzanie magazynami.
  ChatGPT może być wykorzystany do zarządzania magazynami, w tym do automatycznego generowania listy zadań dla pracowników magazynowych, monitorowania stanu zapasów i szybkiego wyszukiwania produktów.

 8. Planowanie tras. ChatGPT może być wykorzystany do optymalizowania planowania tras i harmonogramów dostaw. To może pomóc zmniejszyć koszty transportu, zmniejszyć czas dostawy i zwiększyć wydajność.

 9. Analiza rynku.
  ChatGPT może być wykorzystany do analizowania trendów rynkowych i dostarczania informacji dotyczących nowych produktów i usług, co może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych.

 10. Zarządzanie ryzykiem.
  ChatGPT może być wykorzystany do monitorowania i identyfikowania ryzyk związanych z łańcuchem dostaw, takich jak zamknięcie granic lub zmiany przepisów. To może pomóc menedżerom łańcucha dostaw podejmować szybkie działania i minimalizować wpływ tych zagrożeń na łańcuch dostaw.

To tylko kilka przykładów, jak ChatGPT może być wykorzystany w zarządzaniu łańcuchem dostaw. W miarę postępującej technologii przetwarzania języka naturalnego, potencjalne zastosowania ChatGPT w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw będą prawdopodobnie nadal rosły.

Case study: moniorowanie dostępności produktów

Za pomocą ChatGPT można stworzyć chatbota, który automatycznie monitoruje stan zapasów produktów. Chatbot może przeprowadzać analizę aktualnych zapasów produktów i generować automatycznie zamówienia, gdy poziom zapasów spadnie poniżej ustalonego poziomu. Dzięki temu menedżerowie łańcucha dostaw będą mieli automatyczne powiadomienia o niskim poziomie zapasów, co pozwoli na szybkie podjęcie działań. Dodatkowo, ChatGPT może pomóc w monitorowaniu terminów dostaw produktów i dostarczać informacji na temat zamówień, które są spóźnione lub zagrożone opóźnieniem.

Wykorzystanie ChatGPT do monitorowania stanu zapasów może pomóc w uniknięciu sytuacji, w której brakuje produktów na magazynie, co prowadzi do opóźnień w dostawie lub niedostępności produktów dla klientów. Dzięki temu można poprawić jakość obsługi klienta i zapobiegać negatywnym skutkom związanym z niedoborem produktów. Dodatkowo, automatyczne generowanie zamówień na podstawie aktualnych zapasów produktów może pomóc w zwiększeniu wydajności łańcucha dostaw, poprzez minimalizowanie czasu i nakładów pracy wymaganych do manualnego zarządzania poziomem zapasów.

Przykład 2: zastosowanie ChatGPT w obsłudze klienta. 

Załóżmy, że firma logistyczna otrzymuje dużą liczbę zapytań od klientów dotyczących statusu ich przesyłek. Zamiast angażować ludzi do odpowiedzi na te zapytania, firma mogłaby zainstalować chatbota opartego na ChatGPT, który automatycznie odpowiadałby na te pytania.

Chatbot mógłby być zaprogramowany w taki sposób, aby rozpoznawał pytania odnośnie statusu przesyłek i udzielał na nie odpowiedzi w czasie rzeczywistym, wykorzystując informacje z systemu monitorowania przesyłek. Chatbot mógłby także dostarczać informacje dotyczące terminów dostaw oraz stanu magazynowego produktów.

Dzięki temu firma logistyczna byłaby w stanie zwiększyć efektywność swojej obsługi klienta, ponieważ klienci mogliby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania w ciągu kilku sekund, zamiast czekać na połączenie z pracownikiem obsługi klienta. Ponadto, ChatGPT mógłby uczyć się na podstawie interakcji z klientami, co pozwoliłoby na ciągłe ulepszanie systemu i zapewnienie jeszcze lepszej obsługi klienta w przyszłości.

W ten sposób, wykorzystanie ChatGPT do automatyzacji obsługi klienta w logistyce przyczynia się do zwiększenia efektywności, poprawy jakości obsługi klienta oraz redukcji kosztów

Dołącz do newslettera profesjonalistów Supply Chain

Najnowsze analizy, informacje dostępne tylko dla zapisanych osób!