Najważniejsze 10 zawodowych umiejętności jutra.
Ile czasu zajmie ich nauka?

Połowa z nas będzie musiała przekwalifikować się w ciągu najbliższych pięciu lat.

Ciągłe zakłócenia gospodarki oraz rosnąca automatyzacja zmieniające miejsca pracy zaczyna się utrzymywać.

Tak wynika z trzeciej edycji raportu Future of Jobs Forum Ekonomicznego Światowego, który mapuje miejsca pracy i umiejętności przyszłości, śledząc tempo zmian i kierunek podróży.

Jednakże, technologiczne zakłócenia, które transformują miejsca pracy, mogą także stanowić klucz do ich tworzenia – i pomóc nam w zdobywaniu nowych umiejętności.

 • Według raportu Future of Jobs Forum Ekonomicznego Światowego, do 2025 roku 50% pracowników będzie potrzebować przekwalifikowania, wraz ze wzrostem przyjmowania technologii.
 • Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów znajdują się na czele listy umiejętności, które pracodawcy uważają za wzrastające w ciągu najbliższych pięciu lat.
 • Nowością w tym roku są umiejętności zarządzania sobą, takie jak aktywne uczenie się, odporność, tolerancja na stres i elastyczność.

„Mamy narzędzia do naszej dyspozycji. Bogactwo innowacji technologicznych, które definiuje naszą obecną erę, może być wykorzystane do uwolnienia ludzkiego potencjału” – mówi założyciel i przewodniczący wykonawczy Forum, profesor Klaus Schwab.

Oto 10 najważniejszych zawodowych umiejętności jutra:

 1. Analiza i interpretacja danych:
  Ponieważ firmy i organizacje nadal polegają na danych do podejmowania świadomych decyzji, osoby, które potrafią analizować i interpretować dane, będą bardzo cenione.
 2. Znajomość cyfrowa:
  Ponieważ świat staje się bardziej cyfrowy, podstawowe umiejętności technologiczne, takie jak korzystanie z poczty elektronicznej, nawigowanie po oprogramowaniu i systemach operacyjnych oraz zrozumienie podstawowych koncepcji kodowania, będą niezbędne.
 3. Kreatywność i innowacyjność:
  Umiejętność myślenia poza schematami i wymyślania nowych pomysłów będzie bardzo ceniona, zwłaszcza wraz z postępem technologicznym i potrzebą nowych rozwiązań.
 4. Inteligencja emocjonalna:
  W świecie, który staje się coraz bardziej zautomatyzowany, inteligencja emocjonalna i zdolność do empatii i komunikowania się z innymi będą jeszcze ważniejsze.
 5. Adaptacyjność i elastyczność:
  Ponieważ miejsca pracy nadal szybko się zmieniają, osoby, które mogą szybko się przystosować i zmienić swoje umiejętności, aby sprostać nowym wyzwaniom, będą bardzo poszukiwane.
 6. Myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów:
  Umiejętność analizowania złożonych sytuacji, identyfikowania problemów i opracowywania skutecznych rozwiązań nadal będzie cenną umiejętnością.
 7. Przywództwo i zarządzanie:
  Ponieważ miejsca pracy stają się bardziej złożone, osoby, które potrafią skutecznie prowadzić i zarządzać zespołami, będą bardzo poszukiwane.
 8. Zarządzanie obciążeniem poznawczym:
  Umiejętność filtrowania i priorytetyzowania informacji oraz zarządzania rozproszeniem uwagi będzie niezbędna, ponieważ ilość dostępnych dla nas informacji nadal rośnie.
 9. Komunikacja cyfrowa:
  Ponieważ coraz więcej pracy jest wykonywane zdalnie i online, skuteczne umiejętności komunikacji cyfrowej będą niezbędne.
 10. Uczenie się przez całe życie:
  W szybko zmieniającym się świecie osoby, które są zaangażowane w ciągłe uczenie się i rozwój osobisty, będą bardzo cenione

Dobra wiadomość: nauka kwalifikacji trwa szybciej  niż może nam się wydawać.

Respondenci ankiety Future of Jobs szacują, że około 40% pracowników będzie potrzebować przekwalifikowania trwającego sześć miesięcy lub krócej. 

„Mamy możliwość przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji niezwykle dużej liczby osób, stosowania precyzyjnych sieci bezpieczeństwa, które chronią pracowników przed nędzą, oraz tworzenia map, które kierują pracowników w kierunku przyszłych miejsc pracy, gdzie będą mogli prosperować.”

czas niezbędny na zmianę zawodu

Jakie są Twoje opinie na ten temat? Czy już widzisz zmianych zachodzące w naszym sposobie pracy? Co przyśpieszyła pandemia i jak wpłynie na rozwój zawodowy każdego z nas?

Dołącz do newslettera profesjonalistów Supply Chain

Najnowsze analizy, informacje dostępne tylko dla zapisanych osób!